Kategorier Kirurgi, Kvinnens helse, Mannens helse

Dette skjer når du legges i narkose

– En del pasienter tror at narkose er noe de får i «et stikk», eller at det er som å trykke på en knapp. Dette stemmer absolutt ikke. Både før, under og etter operasjonen blir du passet på av spesialutdannede anestesileger og anestesisykepleiere, sier Stefan Hauptig og legger til:

–  Som anestesipersonell har vi din sikkerhet og komfort under narkosen som vår viktigste oppgave.  

Hauptig har jobbet med anestesi og intensivmedisin i nesten 20 år. Vi møter han på Aleris Colosseum Nobel, der han nå jobber som avdelingsoverlege for anestesi.

Her forteller spesialisten oss hva du kan forvente deg før, under og etter du legges i narkose.

Før operasjonen

Stefan Hauptig

 Før operasjonen vil anestesilegen og kirurgen avdekke om du har noen risikofaktorer som kan påvirke anestesien.

Eksempel på risikotilstander er astma, allergi og hjerteproblemer, samt om du har hatt problemer med narkose eller lokalbedøvelse tidligere.

–  Det er viktig å fremheve at vi alltid gjør en nøye og streng risikovurdering av hver enkelt pasient før vi sier ja til å operere, sier anestesilegen.

Noen medisiner eller tilstander kan i tillegg påvirke hvordan vi gir narkose. Derfor ber vi alltid pasienten fylle ut et skjema om egen helse. Dette må gjøres i god tid før en eventuell operasjon.

I forkant av operasjonen, vil du også få skriftlig informasjon og instrukser om faste.

På operasjonsdagen 

 Når det er tid for operasjon får du treffe kirurgen, som diskuterer inngrepet med deg. Du blir deretter trillet inn på operasjonsstuen, hvor du må besvare noen kontrollspørsmål.

– Når det så er klart for å legge deg i narkose, får du ulike anestesimidler inn i kroppen. Dette er i hovedsak en blanding av hurtigvirkende smertestillende/bedøvelse og sovemedisiner. Vi trenger en intravenøs kanyle for å gi deg narkosemidler, så det er dessverre uunngåelig med et nålestikk. Når kanylen først er på plass kan enkelte oppleve at det svir av narkosemidlet en kort stund før de sovner. Når de våkner er den smerten borte, forteller Hauptig.

– Men de fleste blir positivt overrasket, fordi det vanligvis går veldig fort og ikke gjør særlig vondt. Dette har mye å gjøre med at legene og sykepleierne på anestesi er svært flinke og trente i å sette nålen, som også er veldig tynn.

Under operasjonen

Under hele operasjonen kan du være trygg på at en anestesisykepleier våker over deg og passer på at du har det bra. Hun eller han kontrollerer hele tiden vitale tegn som blodtrykk, puls, pustebevegelser og mer.

–  Anestesipersonalet justerer doseringen av legemidlene som tilføres kontinuerlig under  narkosen. Det er slik at den kirurgiske stimuleringen – smerten – varierer gjennom en operasjon, selv om pasienten ikke bevisst føler smerten. Derfor må også tilførselen av anestesi justeres underveis i inngrepet – i samspill med kirurgen og pasientens forløp, sier Hauptig.

 Oppvåkning

Når operasjonen er ferdig våkner du opp i fredfulle omgivelser på recovery. På Aleris Colosseum møter du den samme anestesisykepleieren som var med deg under operasjonen.

– Ved oppvåkning kan noen pasienter føle seg trøtte og litt forvirret, mens andre kan føle seg beruset eller litt urolige. Våre pasienter er som oftest ellers i fin form når de våkner, og de kan dra hjem samme dag.

– Hva med kvalme og smerter?

 Smerter etter operasjon vil naturlig nok avhenge av type inngrep og størrelsen på operasjonen. Hos oss er det svært få som har det vondt, og smertene kan behandles enkelt og effektivt med blant annet paracet. Vi setter alltid lokalbedøvelse under operasjonen når du sover, for å sikre best mulig smertelindring ved oppvåkning, sier han.

– Når det gjelder kvalme, er dette stadig mindre vanlig i moderne anestesi. Hos oss er det under én prosent som opplever kvalme når de våkner etter operasjonen. Blir du mot formodning kvalm, finnes det behandling for dette.

Når du deretter skal reise hjem, må du hentes av en annen voksen person. Dette da vurderingsevnen din er svekket i rundt et døgn etter oppvåkning fra narkosen.

– Ved Aleris Colosseum vil vi alltid ringe deg dagen etter operasjonen, for å høre hvordan du har det, og sikre at alt står bra til, forteller spesialisten.

– Spør hvis du lurer på noe!

 Anestesilegen mener videre det er forståelig at noen pasienter syns det ubehagelig å ikke ha kontroll over situasjonen ved narkose:

 –  Du må ikke nøle med å spørre oss dersom det er noe du lurer på i forbindelse med narkosen. Ofte kan uroen bunne i feiloppfattelser om hvordan narkose foregår og virker, og da er det viktig å få oppklart slike misforståelser.

Alvorlige komplikasjoner som følge av narkose er i dag ekstremt sjeldent i Norge. Anestesi har også blitt mye sikrere og bedre enn det var for 30 år siden, påpeker spesialisten.

– Ved anestesivirksomhet må man jobbe med risikoreduksjon og sikkerhetsrutiner hele tiden. Dette er noe vi på Aleris Colosseum tar svært alvorlig, og har som høyeste prioritet.

Her kan du lese mer om anestesi og narkose ved Aleris Colosseum Nobel.

Narkose (generell anestesi):

  • Ordet anestesi stammer fra gresk og betyr «uten følelse».
  • Ved narkose senker anestesimidlene våkenhetsgraden i hjernen. Du «sover» tungt, og bevisstheten og en del reflekser forsvinner.
  • Hensikten med narkose er å sikre at du ikke føler noe smerte eller får med deg det som skjer under en kirurgisk prosedyre, og at du heller ikke husker smerten eller opplevelsen i etterkant.
  • Hensikten med narkose er å sikre at du ikke føler noe smerte eller får med deg det som skjer under en kirurgisk prosedyre, og at du heller ikke husker smerten eller opplevelsen i etterkant.