Kategorier Kirurgi, Kvinnens helse, Mannens helse

7 vanlige spørsmål om narkose – legen svarer

Det er vanlig å være bekymret før en operasjon – spesielt hvis den innebærer narkose. Men hva kan du egentlig forvente deg idet du «sovner», og når du våkner opp igjen? Vi ba anestesilege Stefan Hauptig svare på 7 ting pasienter ofte lurer på om narkose.

Stefan Hauptig har jobbet med narkose (anestesi) i snart 20 år, og er i dag avdelingsoverlege for anestesi ved Aleris Colosseum Nobel i Oslo.

Her svarer spesialisten på 7 spørsmål om narkose som mange pasienter grubler på.

– Gjør det vondt å få narkose?

Når du legges i narkose, får du ulike anestesimidler inn i kroppen, da i hovedsak en blanding av hurtigvirkende smertestillende/bedøvelse og sovemedisiner. Vi trenger en intravenøs kanyle for å gi deg narkosemidler, så det er dessverre uunngåelig med et nålestikk. Når kanylen først er på plass kan enkelte oppleve at det svir av narkosemidlet en kort stund før de sovner. Når de våkner er den smerten borte, forteller Hauptig.

– Men de fleste blir positivt overrasket, fordi det vanligvis går veldig fort og ikke gjør særlig vondt. Dette har mye å gjøre med at legene og sykepleierne på anestesi er svært flinke og trente i å sette nålen, som også er veldig tynn.

Stefan Hauptig

– Enkelte pasienter frykter å ikke våkne opp igjen fra narkosen, eller at det skal skje noe alvorlig galt under narkosen. Er det grunn til bekymring? 

– Anestesi har blitt mye sikrere enn det var for 50 år siden. Alvorlige komplikasjoner grunnet narkose er ekstremt sjeldent i Norge, sier Hauptig.

– Det er også viktig å fremheve at vi alltid gjør en nøye og streng risikovurdering av hver enkelt pasient før vi sier ja til å operere..

– Mer generelt kan man si følgende: Hvis du er et friskt menneske, og får utført dagkirurgi på utsiden av kroppen på et sykehus, og videre er forberedt og har fulgt fasteinstruksene, da er risikoen for en narkoserelatert død uhyre lav. 

–  Mange har hørt skrekkhistorier der pasienten har hatt perioder med bevissthet/våkenhet under operasjonen. Hva er sjansen for at dette skjer?

– Sjansen for såkalt awareness under inngrepet er ekstremt lav hos oss. I de fleste tilfeller av awareness er årsaken at pasienten har fått muskelavslappende middel – som gjør at musklene i kroppen blir lammet – og så har ikke personalet klart å observere at man har gitt pasienten for lite anestesimidler. Vi bruker svært sjeldent muskelavslappende middel, sier Hauptig og forklarer videre:

– Det er slik at den kirurgiske stimuleringen – smerten – varierer gjennom en operasjon, selv om pasienten ikke bevisst føler smerten. Derfor må også tilførelsen av anestesi alltid justeres underveis i inngrepet – i samspill med kirurgen og pasientens forløp. Anestesisykepleieren følger hele tiden nøye med på en rekke tegn som kan indikere at narkosen ikke er dyp nok. Dette kan være tegn som svetting eller rask puls. Ved slike tegn, og ved sterk kirurgisk stimulering, vil anestesilegen eller – sykepleieren «gi gass», og da øke tilførselen av anestesimiddel.

– Er det slik at de fleste blir kvalme av narkosen?

– Nei, kvalme er stadig mindre vanlig i moderne anestesi. Hos oss er det under én prosent som opplever kvalme når de våkner etter operasjonen. Vi bruker en anestesimetode som er svært lite kvalmefremkallende, i tillegg til at vi gir midler som forebygger kvalme. Blir du mot formodning kvalm, behandles det med kvalmestillende medisiner.

– Hva med smerter?

Smerter etter operasjon vil naturlig nok avhenge av type inngrep og størrelsen på operasjonen. Hos oss er det svært få som har det vondt, og smertene kan behandles enkelt og effektivt med blant annet paracet. Vi setter alltid lokalbedøvelse under operasjonen når du sover, for å sikre best mulig smertelindring ved oppvåkning, sier anestesilegen.

– Noen pasienter kan derimot oppleve å bli sår i halsen (på grunn av at man setter ned et hjelpemiddel som pasienten kan puste gjennom). Noen kan få vondt i operasjonssåret, og noen kan også oppleve et trykk eller press i brystkassen. Sistnevnte kan oppstå dersom pasienten har fått silikonproteser, som medfører at brystmuskelen strekkes ut mot sin vilje. Dette er en smertetype som dessverre kan være vanskelig å behandle, men det ikke farlig, og det går som regel over i  løpet av 2-3 dager

– Hvilke bivirkninger kan du få av narkose?

– Ved oppvåkning fra narkose og operasjon, kan noen pasienter føle seg trøtte og litt forvirret, mens andre kan føle seg beruset eller litt urolige. Våre pasienter er som oftest ellers i fin form når de våkner, og de kan dra hjem samme dag og kort tid etter oppvåkning, sier anestesilegen.

– Det er riktignok slik at vurderingsevnen din er svekket i rundt et døgn etter oppvåkning fra narkose. Derfor får ikke pasientene kjøre bil den dagen, og vi krever at et annet voksent menneske kommer og henter dem. På grunn av svekket vurderingsevne, bør pasienten heller ikke ta store beslutninger det første døgnet.

Narkose (generell anestesi):

  • Ordet anestesi stammer fra gresk og betyr «uten følelse».
  • Ved narkose senker anestesimidlene våkenhetsgraden i hjernen. Du «sover» tungt, og bevisstheten og en del reflekser forsvinner.
  • Hensikten med narkose er å sikre at du ikke føler noe smerte eller får med deg det som skjer under en kirurgisk prosedyre, og at du heller ikke husker smerten eller opplevelsen i etterkant.
  • Hensikten med narkose er å sikre at du ikke føler noe smerte eller får med deg det som skjer under en kirurgisk prosedyre, og at du heller ikke husker smerten eller opplevelsen i etterkant.