Kategorier Overvekt

Studie: Ny medisin ser ut til å kurere diabetes type 2

Diabetes type 2 er en alvorlig sykdom som skyldes enten mangel på insulin, eller at kroppen ikke responderer på insulinet  — også kalt insulinresistens.

Stadig flere av oss får denne sykdommen, og diabetes type 2 er nå på god vei til å bli en folkesykdom.

Ifølge Diabetesforbundet er det nemlig hele 200 000 nordmenn som i dag lever med diabetes — og ytterligere et stort antall som ennå ikke er klar over at de har sykdommen.

Det finnes flere diabetes-varianter, men felles for alle er at de skaper store svingninger i blodsukkernivået.

En rekke genetiske faktorer er med å regulere den enkeltes risiko for å utvikle diabetes type 2, likevel er det lite tvil om at kosthold og livsstil er en sterkt påvirkende faktor.

Livsstil

Overvekt og dårlig kosthold bidrar nemlig til at bukspyttkjertelen gradvis ikke klarer å produsere nok insulin, eller at resten av kroppens celler ikke responderer på det insulinet som faktisk produseres.

Ubehandlet kan diabetes type 2 føre til hjertesykdom, nyresvikt og blindhet.

Livsstilsendring kan gi resultater for noen, men aldri har noen klart å stanse sykdommen ved hjelp av medikamenter — før nå.

Nylig ble det nemlig publisert en oppsiktsvekkende studie i det anerkjente fagtidsskriftet Nature, som forteller at amerikanske forskere nylig har testet ut et medikament som kan sette en effektiv stopper for diabets type 2.

Banebrytende studie

Studien tar riktignok for seg medikamentell behandling av laboratoriemus, ikke mennesker. Det er som kjent lang vei fra museforsøk til behandling av mennesker.

Likevel får forskningsresultatene stor oppmerksomhet verden over — og det er ikke uten grunn.

Musene i den aktuelle studien hadde lenge blitt servert en ekstremt usunn diett, og alle hadde blitt overvektige og utviklet diabetes type 2.

Behandling med det nye medikamentet gjorde at musenes insulinresistens rett og slett forsvant — angivelig uten bivirkninger — og musenes blodsukkernivå falt tilbake til normalen.

Resultatene omtales som en «kur» mot diabetes type 2.

Det nye medikamentet ble til etter at forskerne mistenkte at insulinresistens kan skyldes et enzym som kalles LMPTP. Enzymet produseres i leveren, og har en rolle i utviklingen der kroppens celler etter hvert blir immune mot insulin, skriver New Scientist.

De amerikanske forskerne satset alt på å utvikle et helt nytt medikament, spesielt designet for å hemme LMPTP-enzymet.

Til deres store glede ser det nå ut til at de har lykkes.

Selv om det er lang vei frem til et slikt legemiddel kommer for salg i Norge, er dette oppløftende nyheter for alle som plages av diabetes type 2, og er et godt eksempel på at forskning bringer verden fremover.

Toppbilde: Pixabay

 

Diabetes:

  • 200 000 nordmenn har diabetes type 2
  • Omlag like mange kan gå udiagnostisert
  • Symptomene er ofte vage og utydelige
  • Skyldes at kroppen ikke produserer eller responderer på insulin
  • Livsstil og kosthold bidrar til utbredelsen