Kategorier Hjerte, Mannens helse

Studie: Grå hår knyttes til økt risiko for hjertesykdom

En ny studie antyder sterkt at det finnes en sammenheng mellom grått hår og utvikling av hjertesykdom hos menn.

Funnene ble nylig presentert på konferansen Europrevent arrangert av European Society of Cardiology i Spania.

Funnene baserer seg på en studie av 545 voksne menn i alderen 42-64 år, hvor andel av grå eller hvite hår ble sjekket opp mot tilfeller av hjertesykdom.

Forsøksdeltagernes hår ble vurdert på en skala fra én til fem, hvor 1 tilsvarer helt mørkt/fullfarget hår, 2 tilsvarer mer mørkt enn hvitt hår, 3 gir like mengder mørkt og hvitt, mens 4 brukes om mer hvitt enn mørkt, og 5 om de som har helt hvitt hår.

Lik Hei Doktor på Facebook

Forskerne fant så at høy andel hvite og grå hår (fra grad 3 og oppover) var assosiert med økt risiko for hjertesykdom — uavhengig av alder og tidligere sykdomsfaktorer.

Forsøksdeltakere med etablert hjertesykdom hadde signifikant høyere score på hårfargeskalaen enn friske deltagere.

Ifølge forskerne bak studien har både avfarging av hår og utvikling av aterosklerose noen biologiske fellesnevnere, og begge øker med alderen — likevel ser det nå ut til at avfarging av hår kan være et varselssignal uavhengig av alder. 

Aterosklerose er en betegnelse på den sykelige prosessen i blodårenes vegger som forårsaker det som kalles åreforkalkning i dagligtale. Det skyldes ansamlinger av fett, spesielt kolesterol, betennelsesceller og avleirede produkter av disse.

Nyere forskning oppfatter hele denne prosessen som en slags kronisk betennelsesprosess forårsaket av opphopning av kolesterol som har vært gjenstand for kjemisk forandring.

Funnene skal ikke tolkes slik at grått eller hvitt hår er årsak til hjertesykdom, men heller som at grånende og hvitt hår er et symptom som kan oppstå samtidig som utvikling av hjertesykdom. 

Ifølge kardiolog Irini Samuel fra universitetet i Egypt kan mer forskning kanskje kunne oppdage hjertesykdom på et tidligere stadium, og på et tidspunkt vil kanskje andel grå hår være en viktig markør.

Lik Hei Doktor på Facebook

Dessverre var det ingen kvinner med i studien.

Årsaken til dette var angivelig at så mange av kvinnene farget håret sitt at det ikke var mulig å vurdere graden av andel grått hår.