Kategorier UncategorizedStikkord

Slik sjekker du barnet ditt for hodelus

Selv om det er mest vanlig i barnehage- og barneskolealder, så kan alle med hår på hodet få hodelus – uansett alder og hårtype.

Å få hodelus har ingen sammenheng med dårlig hygiene, og lusene kan ikke vaskes bort med vanlig sjampo. De smitter gjennom hår-til-hår-kontakt, og ikke gjennom gjenstander som luer. De kan heller ikke hoppe fra ett hode til et annet.

Lusa smitter ved hår-til-hår-kontakt, som for eksempel ved en klem.

Lusa er avhengig av menneskeblod for å overleve, og derfor suger den blod minst fem ganger i døgnet. Den kan ikke overføre bakterier eller virus, men etter den har bitt deg begynner det å klø, og det kan være ubehagelig.

Lusene legger også egg, som klekker etter åtte dager. I løpet av et livsløp på 25 dager vil en hunnlus legge cirka 90 egg. Det sier seg selv at det kan bli mye lus etterhvert om du ikke bekjemper dem.

Lik Hei Doktor på Facebook

Slik avslører du lus

Lus vil som regel gjøre seg tilkjenne ved at det, som sagt, begynner å klø. Men merk at det kan ta flere dager, til og med kanskje uker, etter smitte før det begynner å klø. Derfor er nylig smittede personer en stor smittekilde.

Om det kommer frem at noen i din omgangskrets – for eksempel en i klassen til barnet ditt – har fått lus, er det viktig å undersøke om også barnet ditt eller noen i din familie har blitt smittet.

Det gjør du slik:

  • Legg et hvitt håndkle over skuldrene på den som skal sjekkes. Da ser du bedre lusene som faller ned.
  • Fukt håret, da dette vil hemme lusenes bevegelse.
  • Kjem hele håret systematisk med en fintannet kam.
  • Sjekk etterpå både håndkle og kam for lus og egg.

Det anbefales at barn sjekkes jevnlig for hodelus – minst én gang i måneden.

Hodelusa er ca. 3 mm lang, og grå (gjennomskinnelig).

Slik blir du kvitt dem

Hodelus kan bekjempes enten med lusemiddel, ved kjemming, eller barbering. Det er viktig at alle i samme omgangskrets behandles samtidig – hvis ikke er faren for gjensmitte stor.

Om du velger å bruke lusemiddel, skal dette påføres hår og hodebunn. Midler som inneholder virkestoffene Malation eller Dimetikon er de som ser ut til å ha best effekt.

Følg alltid bruksanvisningen nøye, og vær obs på at noen barn og gravide ikke skal bruke lusemidler.

Behandlingen bør gjentas etter 8-10 dager, da lusemidlene ikke dreper egg. Etter den siste behandlingen, bør håret kontrolleres ukentlig i tre uker.

Om du velger kjemming, bruker du samme metode som den som for å oppdage lus. Dette må utføres systematisk og grundig hver dag i minst åtte dager, og deretter én gang i uka i tre uker.

Etter kjemming må både håndkle og kam vaskes ved 60 ºC eller fryses ned i minst fire timer, for å drepe lus og egg.

Den siste metoden er å barbere håret kortere enn 0,5 cm. Da får ikke lusen noen hårstrå å overleve på.

Det er ikke nødvendig med rengjøring av klær, møbler og hus selv om noen i husstanden har hodelus. Men etter en lusebekjempelse kan eventuelt sengetøy vaskes for å fjerne gamle lus og avføring fra lusene.

Kilde: Folkehelseinstituttet.