Kategorier Kvinnens helse, Mannens helse

Sjekk om du har tegn på lav benmasse – og kan være ekstra sårbar for brudd

Kun en benmassemåling kan gi deg svar på hvordan det egentlig står til med skjelettet ditt. For mange kan det være nyttig å ta en benmassemåling også før overgangsalderen. 


Har du et tynt skjelett kan det være problematisk, ettersom det gjør deg spesielt sårbar for benbrudd. Men hvordan vet du hvordan det står til med tykkelsen på skjelettet ditt?

De fleste har ingen symptomer på lav benmasse før de begynner å brekke håndledd og lårhals, eller synker sammen i ryggsøylen. Da er de ofte godt oppe i årene. Først da tar også mange sin første benmassemåling.

Les også: Slik sørger du for at hofta holder

– Viktig for å berolige

– De aller fleste har ikke behov for en benmassemåling før de når 50-årene, men for en del – og spesielt for enkelte kvinner – kan det være hensiktsmessig å ta den tidligere, for eksempel hvis det er osteoporose i nær familie eller du har hatt flere brudd. En slik tidlig bentetthetsmåling kan også være viktig for å berolige pasienten, og for å rydde eventuell tvil av veien, sier Arne Høiseth.

Radiologen fremhever at det er svært sjeldent han finner urovekkende funn ved benmassemåling hos pasienter under 65 år.

 – Hva om målingen viser at du har tynne knokler og dramatisk lav benmasse?

– Da vil vi følge det opp videre. I visse tilfeller behandler vi med medikamenter som bygger opp kalsiummengden i skjelettet slik at det blir tykkere og sterkere. Ved å fange opp dem som er i faresonen og medisinere dem, halverer vi risikoen for hoftebrudd.

Dette er risikofaktorene

Dersom du søker på internett, kan du finne mange risikofaktorer for lav benmasse og risiko for benbrudd. Men nesten alle av dem er uten betydning, påpeker Høiseth. Dette inkluderer uregelmessig menstruasjon, og å komme tidlig i overgangsalderen.

–  Et av unntakene er bruk av visse medikamenter, da medisiner som kan brukes ved endometriose eller brystkreft, og medikamenter som kan tas ved epilepsi. Disse medikamentene kan ha en effekt på skjelettet.

Det samme gjelder hyppige benbrudd i ung alder.

– Før man er fullt utvokst, altså i ungdomsårene, er det en normal overhyppighet av brudd. Et tidlig brudd er ikke uttrykk for økt fremtidig risiko, men har du hatt mer enn ett brudd i ungdomsårene, kan det være grunn til å studere årsaken nærmere, altså måle benmassen.

Hva om du er spinkel?

Det er også et utbredt oppfatning at personer med spiseforstyrrelser som anoreksi eller bulimi, får svak beinbygging på grunn av dårlig ernæring, og at dette kan øke risikoen for beinskjørhet og brudd også i fremtiden.

– Først ved alvorlige grader av anoreksia må du regne med at skjelettet kan være påvirket i en bekymringsfull grad, sier Høiseth.

Samtidig fremhever radiologen at naturlig spinkle kvinner ikke må gå rundt å bekymre seg for brudd.

– Benmassen og vekten er sterkt knyttet til hverandre. Er du tynn, må du regne med å ha lav benmasse. Dette er riktignok normalt, og selv om tynne kvinner har høyere bruddrisiko enn andre, må en ikke bruke dette til å begrense normal livsutfoldelse, som å unngå idrett eller lignende.

– Men igjen: er du engstelig for hvordan det står til med skjelettet, kan det være nyttig med en benmassemåling for å få ro. Da må du først snakke med legen eller kiropraktoren din og få en henvisning, påpeker radiologen. 

En benmassemåling utføres med et røntgenapparat, tar 15 minutter og er verken farlig eller smertefull. Her finner du mer informasjon