Kategorier Ny viten

Private helsetjenester øker i popularitet

En ny undersøkelse viser at flere har en positiv innstilling til private helsetjenester enn først antatt. Per Kvandal, medisinsk direktør i Aleris, er ikke overrasket over utviklingen. 

Undersøkelsen er gjort av markedsanalyseinstituttet Signifikans for Aleris, og den viser at hele 80 prosent av et representativt utvalg innbyggere i Oslo og Bærum har en positiv innstilling til bruk av private helsetjenester. 

Kort ventetid, tverrfaglighet og høy kvalitet

Per Kvandal, medisinsk direktør i Aleris, tror at kort ventetid, tverrfaglighet blant spesialistene og høy kvalitet på tjenestene bidrar til at folk prioriterer private helsetjenester.

Per Kvandal

– Det er ikke alle som vet det før de har oppsøkt oss, men hos Aleris kommer du direkte til spesialist dersom du har behov for det. Selv uten henvisning. Det kan nok føles veldig befriende, trygt og enkelt, særlig om du har opplevd å stå i helsekø i det offentlige, sier Kvandal.

Hos Aleris arbeider spesialister innen mange fagområder, slik at du som pasient får den behandlingen og hjelpen du trenger under samme tak.

– Vi jobber ofte tverrfaglig, noe som vil si at legene kan rådføre seg med andre spesialister der det er nødvendig, forteller Kvandal. 

– Det gir selvfølgelig enda høyere kvalitet og er en ekstra trygghet for pasienten. 

Positive erfaringer blant pasientene

Aleris gjennomfører jevnlige undersøkelser blant pasientene. Disse viser at hele 98 prosent av de som har benyttet seg av Aleris sine helsetjenester sier at de vil anbefale venner og familie å gjøre det samme. 

Positive opplevelser fører til at flere

Dette reflekteres også i den nye undersøkelsen. Gode erfaringer er en av hovedgrunnene til den positive oppfatningen av private helsetjenester. 

– Hos Aleris er vi opptatt av å se pasienten. Både legespesialister og sykepleiere tar seg alltid god tid til deg. Kombinert med kort ventetid og høy kompetanse, bidrar nok dette til at helhetsinntrykket hos folk er veldig positivt, sier Kvandal.

Googler først

Da Aleris spurte folk på gata om hva de gjør når de føler seg dårlige, ble det tydelig at de fleste tar en tur innom søkefeltet på Google, før de oppsøker legen. David Rimell er en av de som har opplevd hvordan søkeresultatene kan føre til at bekymringene vokser. 

– Som regel blir man ekstremt bekymret. Du kan google noe smått, som en hodepine, også ender det opp med at du tror du har kreft i hjernen, forteller han til Aleris. 

Også Ragnhild Williamson oppsøker søkefeltet oftere enn hun går til legen. Hun mener imidlertid at søkeresultatene kan hjelpe henne med å utelukke sykdommer. 

– Og om det viser seg at jeg trenger det, kan søkeresultatet noen ganger sørge for at jeg får litt fart på å bestille en legetime, forteller Williamson. 

– Få hjelp med en gang

Er du bekymret, har smerter eller opplever endringer som går utover hverdagen, er Kvandal ikke i tvil om hva du bør gjøre:

– Ta kontakt med Aleris, og få hjelp med en gang. Det er langt bedre å få problemet ut av verden, enn å google seg til unødig bekymring, forteller Kvandal, og fortsetter: 

– Det er også kostbart å gå lenge med smerter, eller å måtte være langtidssykemeldt. Når du får hjelp med en gang vil du raskere komme tilbake i jobb eller aktivitet – uten smerter. 

  • Hos Aleris finner du blant annet ortopeder, urologer, allmennleger, gastrokirurger og plastikkirurger under ett og samme tak. Det er enkelt å booke time på nett, og du kan i mange tilfeller få legetime på dagen. Bestill en konsultasjon her.