Kategorier Kreft

Pakkeforløpet sikrer en trygg prosess når mistanken oppstår

Får du beskjeden om at legen din tror du kan ha kreft, eller finner selv symptomer som setter alarmklokkene på full guffe, er det lett å ta sorgene på forskudd.

Derfor er det viktig at du kommer til utredning og får stilt en eventuell diagnose så raskt som mulig. Så slipper du å gå rundt med klump i magen, kanskje unødvendig, mens du venter på svar.

– Oppdager du en kul i brystet, eller mistenker at noe er alvorlig galt, vil du jo få svar på hva det kan være så fort som mulig. Hos oss kommer du til utredning raskt, og dermed kan du redusere en frustrerende ventetid til et minimum, sier Erik Rud, radiolog og leder av Kreftsenteret hos Aleris. Aleris tilbyr såkalte pakkeforløp for de fleste kreftformer.

Lik Hei Doktor på Facebook

 

Hvordan foregår et pakkeforløp

Pakkeforløpene skal sikre et godt pasientforløp ved mistanke om kreft. Helsedirektoratet har satt frister for utredning, diagnostikk og behandling. Målsetningen er at du som pasient slipper å gå uvitende i lengre tid.

– Du skal ikke ligge og vake mellom utredning og tenke «hva skjer nå?». Vi tar deg i hånda og følger deg gjennom forløpet, sier Rud, og fortsetter:

– Alle pasienter som kommer til oss får en pasientkoordinator som skal sikre sammenhengende tjenester i hele forløpet, uten forsinkelser og lange ventetider.

Akkurat hvordan forløpet vil se ut, og hvilke kliniske undersøkelser som blir tatt, avhenger hvilken krefttype legen mistenker. Likevel er det enkelte fellesnevnere i pakkeforløpet, som gjelder for de fleste krefttyper:

  • Blodprøver
  • Relevant bildediagnostikk (CT, MR, Ultralyd, PET CT)
  • Som regel blir det tatt vevsprøver
Overlege Erik Rud

Vevsprøvene vil vise om du faktisk har kreft, og et tverrfaglig team av klinikere og spesialister vil deretter kommer med anbefalinger om behandling eller oppfølging.

Ifølge Helsedirektoratet vil noen symptomer være for uklare til et normalt pakkeforløp. Da blir du henvist til et eget diagnostisk pakkeforløp. Dette gjelder for eksempel ved tretthet, vekttap eller anemi.

Hvor lang tid tar pakkeforløpet?

I de ulike forløpene er det for de offentlige sykehusene utviklet tidslinjer for når behandlingene og utredningene bør finne sted, utformet slik at prosessen skal gå så raskt som mulig.

Helsenorge.no opplyser at det normalt er tre faser i pakkeforløpet. Tidsfristene innenfor hver fase tilpasses pasienten og hvilke utredninger som behøves:

  • Fase 1: Tiden fra sykehuset mottar henvisningen, til utredningen starter
  • Fase 2: Tiden fra utredningen starter til den er ferdig
  • Fase 3: Tiden fra en eventuell kreftdiagnose til behandlingen starter

Disse er veiledende, og blir ikke alltid overholdt 100 prosent. Noen ganger er det nødvendig med videre utredning, behandling eller stabilisering av andre sykdommer før forløpet kan gå videre.

– Det er heller ikke sånn at det alltid gjør noe at det går litt tid. Men det å gå uvitende i lengre tid er vondt, og mange føler at de trenger svar fryktelig fort, sier Rud.

Det er vondt å gå rundt og lure på om du har kreft eller ikke. Dersom du er usikker på symptomer, er det bedre å sjekke seg. Hos Aleris kan du som pasient få rask avklaring.

Lik Hei Doktor på Facebook