Kategorier Ny viten

Finsk studie: Tenårings-drikking øker risikoen for angst og depresjon senere i livet

At ungdommen er nysgjerrig på alkohol er vel neppe noe nytt. Tenker vi tilbake, må vel mange av oss innrømme at det en gang var spennende å smake på «forbudt voksendrikke».

Nå tyder en ny, finsk studie på at forbruk av alkohol i tenårene kan ha langt større påvirkning på hvordan hjernen utvikler seg enn tidligere antatt.

 

Norske 7.-klassinger drikker seg fulle

Ifølge en undersøkelse om alkoholforbruket blant 3 710 norske 7.-klassinger, publisert i De Gruyter  i samarbeid med Atferdssenteret, oppga 9 prosent av guttene og 4 prosent av jentene at de hadde drukket minst ett glass alkohol den siste måneden.

Tre prosent sa at de hadde vært fulle. I sjuendeklasse er ikke elevene eldre enn 12-13 år. 

Tidligere forskning har vist at det er klare sammenhenger mellom drikking i ung alder, og risiko for avhengighet senere i livet. For eksempel vil en som drikker alkohol før de er 15 år, ha fire ganger så høy risiko for å utvikle alkoholavhengighet, sammenliknet med en som ikke drikker alkohol før de er fylt 20 år.

 

Større konsekvenser enn tidligere antatt

En ny studie gjennomført av University of Eastern Finland viser at et langvarig og større inntak av alkohol gjennom tenårene kan være langt mer skadelig for hjernen enn det forskerne har trodd til nå.

I studien tok forskerne utgangspunkt i en gruppe mennesker som tidligere hadde vært deltakere i en undersøkelse om alkoholforbruk. Den gang var deltakerne 13-18 år, og tilsynelatende friske ungdommer. De drakk alle sammen større mengder alkohol gjennom tenårene, men ikke så mye at de ble ansett som å ha et alkoholproblem.

Nå, 10 år senere, ble deltakerne undersøkt på nytt. Denne gangen brukte forskerne tester som viser hvordan de ulike delene i hjernebarken reagerer på elektrisk stimulering, og hvordan koblingen mellom de ulike delene i hjernen fungerer.

Dette er første gang en slik studie av alkoholforbruk hos tenåringer har blitt gjennomført.

Resultatene ble sammenliknet med 25 andre deltakere, som alle hadde drukket lite eller ingen alkohol gjennom tenårene. Alle deltakerne i undersøkelsen hadde likt nivå av utdannelse, var i samme alder, og hadde samme kjønn.

 

Depresjon, angst og nevrologiske lidelser

Resultatene fra studien viste at deltakerne med et større alkoholforbruk reagerte kraftigere på undersøkelsene enn de som hadde drukket lite eller ingen alkohol i tenårene. Blant annet var det større aktivitet i både hjernebarken og i den delen av hjernen som er direkte forbundet med angst, depresjon og andre nevrologiske lidelser.

Studien viste betydelige endringer i hjernen hos deltakerne med høyere alkoholforbruk, selv om ingen av deltakerne hadde hatt det vi anser som et alkoholproblem.

Funnene i studien tyder på at alkoholforbruk i tenårene altså har større påvirkning på hjernens utvikling enn tidligere antatt.

 

Er du pårørende? Si ifra!

Er du bekymret for at en tenåring i familien din drikker for mye alkohol, gjør du lurt i å si ifra.

Grepene du gjør i dag, kan nemlig ha stor påvirkning på hvordan hjernen til tenåringen din utvikler seg senere i livet.

 

Bilder: Pixabay