Kategorier Ny viten

Norske gravide drikker minst — engelskmenn og russere er verstinger

Gode nyheter for kommende norske barn: En stor studie viser at norske gravide kvinner drikker minst i Europa.

En forfriskende utepils eller et deilig glass vin kan gi stor glede for noen, men for barn i mors liv kan alkoholinntak skape store problemer, som hjerneskade, misdannelse og hemming av kroppsvekst.

Et lite glass i ny og ne er kanskje ikke så skadelig, men som hovedregel er det greit å prente inn at et alkoholfritt svangerskap er det beste for barnet.

Derfor er det gledelig å se at andelen norske kvinner som drikker alkohol under svangerskapet er den laveste i Europa.

Tallene er hentet fra en studie gjennomført blant 7000 kvinner i Kroatia, Finland, Frankrike, Italia, Norge, Polen, Russland, Serbia, Sverige, Sveits og Storbritannia.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det for første gang brukt samme metodegrunnlag under datainnsamlingen, slik at resultatene mellom alle de 11 landene skal være godt sammenlignbare.

Studien er også ledet av Folkehelseinstituttet og Farmasøytisk Institutt ved Universitetet i Oslo, og gir en rekke oppsiktsvekkende resultater.

Verstinger i vest

I snitt rapporterte 16 prosent av kvinnene i de 11 europeiske landene at de hadde drukket alkohol etter at de kjente til at de var gravide.

Verstingene i studien er kvinner fra landene Storbritannia og Russland. Ifølge Folkehelseinstituttet andelen kvinner som rapporterte alkoholinntak under svangerskapet 28,5 prosent for Storbritannia, 26,5 prosent i Russland 20,9 prosent i Sveits.

Landene med lavest alkoholinntak under svangerskapet var Norge (4,1 prosent), Sverige (7,2 prosent) og Polen (9,7 prosent).

Velutdannede drikker mest

Studien bringer også en del interessante observasjoner, som at de som rapporterte alkoholbruk under svangerskapet gjerne var eldre, høyere utdannet, i jobb, og røykere før svangerskapet, sammenlignet med kvinner som ikke rapporterte alkoholbruk.

I tillegg til utdannelse spiller røyking en viktig rolle i hvorvidt den gravide vil drikke alkohol. Ifølge Folkehelseinstituttet har sammenhengen mellom røyking før graviditet og alkoholbruk i svangerskapet vært observert i tidligere studier.

Fenomenet forklares med at disse kvinnene kan ha en underliggende mer risikofylt helseatferd.

Forfatterne av studien spekulerer også på om eldre, mer utdannede kvinner kanskje er mer kritiske til absolutte råd av alkoholavholdenhet, og lurer også på om disse kvinnene kan være mindre mottakelige enn yngre kvinner for kampanjer som advarer mot bruk av alkohol under svangerskapet.

Kanskje spesielt hvis disse har drukket alkohol i tidligere svangerskap og likevel fått friske barn

Forfatterne mener derfor at nasjonale kampanjer mot drikking i svangerskapet bør rettes mot alle kvinner i fertil alder:

– Det finnes ingen trygg nedre mengde alkohol som er anbefalt i svangerskapet. Vi anbefaler derfor alle gravide å følge norske retningslinjer som anbefaler total avholdenhet under svangerskapet, uttaler professor Hedvig Nordeng fra Folkehelseinstituttet som er hovedansvarlig for studien i Norge.

Gravide og alkohol:

  • Det er store forskjeller mellom alkoholinntaket i de europeiske landene
  • Kun rundt 4 % av norske kvinner drikker under svangerskapet
  • I Storbritannia er andelen hele 28,5 %
  • Røykere og høyt utdannede drikker mest
  • Det finnes ingen trygg nedre grense for alkoholinntak under graviditet
  • Alkoholfritt svangerskap anbefales
  • Kilde: Helsedirektoratet