Kategorier Overvekt

Norsk studie viser at overvektskirurgi gir langvarig helseeffekt

To norske forskere gir gode nyheter til alle som har utført, eller vurderer muligheten for en slankeoperasjon.

Studien viser at overvektskirurgi er den mest effektive og varige måten å behandle både overvekt og metabolsk syndrom — og i tillegg vil kirurgisk behandling også redusere dødeligheten.

Forskerteamet bak studien består av overlege Bent Johnny Nergård og overlege Hjörtur Gislason — begge ansatt ved Overvektsklinikken ved Aleris sykehus.

Studien deres er nylig publisert i fagtidsskriftet Best Practice — Gastroenterologiog tar for seg hvilke langtidseffekter slankeoperasjon har på sykelig overvektige pasienter med det som kalles metabolsk syndrom.

Metabolsk syndrom er et samlebegrep for forstyrrelser i stoffskiftet, noe som kan øke faren for diabetes og hjertesykdom. Begrepet inkluderer kroppsforandringer som høyt blodtrykk, høye insulinverdier og høye kolesterolverdier.
 
Følg Hei Doktor på Facebook
 

Svært store forbedringer

Overleger Hjörtur Gislason (t.v.) og Bent Johnny Nergård

Pasientene i studien hadde før operasjon en gjennomsnitts-BMI på 41. Under oppfølgingsperioden i årene etter operasjonen, viser tallene at hele 86 prosent fikk tilbakegang av metabolsk syndrom.

I tillegg opplevde hele 78 prosent full tilbakegang av diabetes type 2, og rundt halvparten av pasientene med høyt blodtrykk fikk også normalisert sin tilstand.

Hovedkonklusjonen er at gastrisk bypass-operasjon gir betydelig — og ikke minst varig — vektreduksjon.

Dette er gode nyheter for en befolkning hvor et stadig større antall sliter med effekten av overvekt, og mer enn halvparten av befolkningen regnes som overvektige.

Alvorlig fedme fører nemlig ofte til redusert livskvalitet. I tillegg øker risikoen for alvorlige sykdommer, og i noen tilfeller også tidlig død.

Erfarne leger

Forskerteamet bak studien, Bent Johnny Nergård og Hjörtur Gislason, jobber begge ved Overvektsklinikken.

Hjörtur Gislason regnes som en av Europas mest fremstående gastrokirurger, og er medisinsk ansvarlig for all fedmekirurgi hos Aleris, og har drevet med overvektskirurgi siden 1993.

Gislason var også sentral i utviklingen av metoden «gastric bypass».

Han var blant de første i Europa som tok i bruk kikkehullsteknikk under slankeoperasjoner, og holder jevnlig kurs for det medisinske fagmiljøet.

Overlege Bent Johnny Nergård har utført rundt 4500 gastric bypassoperasjoner, og har bred erfaring med andre typer fedmeinngrep.

Nergård har arbeidet med kikkehullskirurgi siden 1993 og har vært en viktig bidragsyter til å innføre denne teknikken i på flere fagfelt.

Gå til Overvekt.net for mer informasjon om fedmekirurgi og andre tilbud.

Bilder: Aleris

Overvektskirurgi:

  • Det finnes ulike typer slankeoperasjoner
  • Gastric bypass begrenser både opptak og inntak av mat
  • Gastric sleeve fjerner cirka 85 prosent av magesekken
  • Gastric banding går ut på å sette et elastisk bånd rundt magesekken
  • Alle metodene utføres med kikkhullskirurgi