Kategorier Kreft, Kvinnens helse

Norsk radiologi-forening: Vurderer å anbefale mammografi for kvinner mellom 45 og 50 år

I dag inviteres norske kvinner i alderen 50-69 år til mammografi hvert annet år gjennom Mammografiprogrammet. Dette er en enkel brystundersøkelse som gjøres uten at det er noe mistanke om brystkreft, men hvor prinsippet er å undersøke mange friske kvinner for å finne brystkreft hos noen få.

Nå er Europeiske anbefalinger nylig oppdatert, og de anbefaler nå også screening for kvinner i aldersgruppene 45-50 år, samt 70-74 år. Dette da studier har vist at brystkreft-dødeligheten reduseres også i disse gruppene ved screening.

Det har ført til at Norsk forening for radiologisk brystdiagnostikk (NFRBD) nå vurderer å endre sin anbefaling: Foreningen vil nå vurdere om de skal oppmuntre norske myndigheter til å utvide screeningen til å også omfatte kvinner mellom 45-50 og 70-74 år.

Det kommer frem i en kronikk skrevet av NFRBDs leder Hildegunn Aase, publisert i Dagens Medisin,

Tilbudet finnes i Sverige

I Sverige har de lenge hatt dette tilbudet, «mammografiscreening för kvinnor mellan 40 och 74 år».

I kronikken peker NFRBD på at kvinner mellom 45-74 år ikke bør nektes en mammografi.

– Til tross for at Mammografiprogrammet har gode resultater, var det likevel 591 brystkreft-dødsfall i Norge i 2015. Det er vist at tidlig diagnostikk, i tillegg til forbedret behandling, bedrer overlevelsen. Det å hevde at det ikke finnes gode grunner for å oppfordre til mammografi-undersøkelse hos friske kvinner, ut over det å tjene penger, er derfor en drøy påstand. Kvinner mellom 45-74 år bør ikke nektes en mammografi, skriver Aase.

Anbefaler den offentlige screeningen

Aleris anbefaler i dag alle kvinner å delta i det offentlige mammografiscreeningsprogrammet. Hvis du ønsker en brystundersøkelse utenom eller i tillegg til dette programmet, kan du få det hos Aleris.

Det er ulike årsaker til at kvinner ønsker en brystundersøkelse. Noen ønsker en kontroll på grunn av arvelig disposisjon for brystkreft, eller fordi hun tidligere har hatt brystkreft. Andre kommer på grunn av symptomer som kul i brystet, inndragning av brystvorten, hudforandringer eller sekresjon fra brystet.

Her finner du mer informasjon om mammografi og utredning for brystkreft hos Aleris.