Kategorier Kreft, Mannens helse

Ny, lovende metode for å avdekke prostatakreft

Aleris Røntgen på Frogner i Oslo er først i Skandinavia til å ta den i bruk.

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn i Norge, og som med andre kreftsykdommer er prognosene langt bedre dersom diagnosen stilles tidlig.

Siden 2011 har bildeundersøkelsene MR og PET/CT blitt brukt i utredningen av prostatakreft.

Nå har Aleris, som de første i Skandinavia, tatt i bruk en ny metode ved PET/CT, nemlig sporstoffet PSMA – Prostata Spesifikt Membran Antigen.

– Flere sentere i Europa har brukt PSMA i lengre tid, men i Norge har det ikke vært tilgjengelig før nå. Vi importerer det fra Finland, forteller Bernt Jacobsen, som er leder ved Aleris Røntgen Frogner.

Tilgjengelig for folk fra hele landet

Bernt Jacobsen

Så langt har bruken av PSMA vist svært lovende resultater.

– Vi ser mer nå enn det vi gjorde før. Denne metoden kan hjelpe oss til å påvise mindre metastaser  – altså spredning av kreft –  på et tidligere stadium, enn det vi kunne før. Og det er altså takket være dette nye sporstoffet, sier Jacobsen.

Foreløpig er det kun Aleris Frogner som tilbyr denne metoden her til lands – noe de merker godt på pågangen.

– Hos oss har vi dobbeltspesialister – leger som har spesialistutdanning i radiologi og nukleærmedisin, og det er ganske unikt.

Aleris har offentlig avtale for utredning av prostatakreft, hvilket betyr at pasienter kan henvises til Aleris og kun betale egenandel på 245 kroner som ved et offentlig sykehus. Som regel får pasienten time allerede innen én til to uker.

Utføres på to pasientgrupper

Jacobsen forteller at det er to pasientgrupper denne undersøkelsen passer for: De som har fått påvist prostatakreft som er aggressiv eller lokalt avansert, og de som tidligere har blitt behandlet for prostatakreft og fått tilbakefall.

Jacobsen understreker at de som har behov for å utføre undersøkelsen ikke trenger å bekymre seg for risikoer eller bivirkninger knyttet til strålingen.

– Det er snakk om en veldig liten stråledose, og jeg har ikke opplevd at noen pasienter har fått noen reaksjoner av dette. Vi instruerer alle til å spise og drikke godt etter undersøkelsen, slik at radioaktiviteten skilles raskere ut av kroppen.

Du kan slappe av under undersøkelsen

Selve undersøkelsen foregår på Aleris Frogner i Oslo. Som pasient må du møte fastende og uten å ha trent på forhånd. Det radioaktive stoffet PSMA injiseres ved hjelp av en kanyle mens du sitter i en stol.

Videre skal du slappe av i 90 minutter før bildene tas. Billedtakingen tar rundt 20 minutter.

Etter at bildene er tatt må bildene bearbeides på datamaskinen, før de kan granskes av legene.

– Pasientens lege får resultatet etter maks tre virkedager, men stort sett enda raskere.

Du kan lese mer om prostatakreft og den nye metoden ved Aleris Frogner her