Kategorier Mannens helse

Sliten, deprimert og manglende lyst? Dette må du vite om lavt testosteron

Mange er ikke klar over at lavt testosteronnivå er en vanlig tilstand for menn, og at det kan gi utslag på en rekke av kroppens funksjoner og organer – i tillegg til humøret. Her svarer urolog ved Aleris, Leif Erik Grønning, på åtte av de vanligste spørsmålene.

– Hvor vanlig er lavt testosteron-nivå blant menn? 

– Dette avhenger litt av hvor man setter grensen for lavt testosteron, men en studie oppgir 20 prosent av 60 åringer, 30 prosent av 70 åringer og 50 prosent av 80-åringer. Dette er et høyt antall, men alle disse trenger neppe behandling.  

– Hva er symptomene? 

– Symptomene kan variere og inkluderer manglende seksuell interesse, redusert ereksjonsevne og manglende giv i hverdagen, det vil si energi til å gjøre ting som å jobbe og trene. I tillegg kommer vektøkning (særlig rundt magen), til tross for kostholdstiltak og trening, sier Grønning.

– Man kan også oppleve humørforandringer og irritabilitet, samt søvnforstyrrelser. Enkelte med lavt testosteron-nivå føler seg slitne og utbrente. Man kan derfor feiltolke lavt testosteron-nivå for å være en depresjon. 

 – Er det noen helserisikoer knyttet til lavt testosteron? 

Ja, lavt testosteron kan gi økt risiko for sykdom, i tillegg til å gi plagsomme symptomer og redusert livskvalitet. Det kan være redusert bentetthet og gi økt risiko for brudd. Også risiko for metabolsk syndrom øker, altså redusert muskelstyrke, økt fettmengde og ugunstige fettstoffer i blodet. Lavt testosteron kan også føre til at man blir blodfattig. Det er likevel slik at teetosteronbehandling ikke nødvendigvis bedrer disse plagene fullstendig, og det er også mulighet for bivirkninger av behandling.  

– Hvilken rolle spiller alderen vår ved testosteron? 

– Testosteron faller med økende alder, men ikke veldig mye. Her spiller andre sykdommer og for eksempel vektøkning også en viktig rolle, begge deler kan redusere testosteronnivåene.

Rundt 30 prosent av alle 70 åringer har lavt testosteron.

– Hvordan fungerer diagnostiseringen?

– Gjennom samtale og fysisk undersøkelse vurderer vi symptomer og funn, i tillegg til at vi måler testosteron og en del andre blodprøver. Man kan i noen tilfeller ha en reell testosteronmangel og trenge behandling, selv om blodprøven er i nedre del av normalområdet

Hvordan fungerer behandlingen? 

– Testosterontilskudd gis enten som en gel man smører på huden eller som injeksjoner. Deretter må vi følge opp med regelmessige blodprøver. Disse kontrollene kan etterhvert også overføres til fastlege dersom det er ønskelig.

– Hvordan merker man forskjell med behandling – og hvor lang tid tar det?  

– Effekten av testosteronbehandling er for noen helt markant med en dramatisk bedring, mens andre får en mer beskjeden effekt. Effekten på seksuelle symptomer – mer lyst og økt evne til ereksjon – kommer vanligvis tidligst. Man merker gjerne bedring i løpet av 3-4 uker og maksimal effekt etter 2-3 måneder. Det kan være behov for behandling i flere måneder før andre effekter inntreffer.

– Hva vil du si til de som nøler med å oppsøke hjelp? 

– Undersøkelser antyder som nevnt at dette er en ganske vanlig tilstand. Antallet som mottar behandling er betydelig lavere og dette indikerer underbehandling i befolkningen. Mange av symptomene kan være diffuse og generelle, men det er relativt enkelt å få dette undersøkt.

Vil du vite mer om testosteron? Her finner du mer informasjon