Kategorier Kreft, Kvinnens helse, Mannens helse

Kreftsykepleier: – Viktig å se hele mennesket

Som kreftsykepleier må Linda tørre å ta de tøffe samtalene. – Min oppgave er å bidra til at pasienten har det bra her hos oss, sier hun. 

Kreftsykepleier Linda Arbøll Olsen arbeider ved Aleris Kreftsenter i Oslo, Norges ledende private kreftsenter.

Her er ambisjonene høye: Målet er å være helt i forkant med å tilby ny og innovativ medisin –  og å gjøre  «morgendagens» kreftbehandling tilgjengelig for norske pasienter.

På Aleris Kreftsenter får pasienter blant annet immunterapi som ennå ikke er tilgjengelig i det offentlige.

– Vi er helt unike. Det er ingen andre i Norge som kan tilby noe lignende. Pasientene våre kommer derfor fra hele landet – fra sør til nord, og i tillegg har vi pasienter utenfor Norges grenser, forteller Olsen.

– Gir et pusterom

Alle pasientene som kommer til Kreftsenteret har én ting til felles: De har fått livet snudd på hodet.

– Hver og en har sin historie å fortelle. For meg er det viktig å lytte til den enkelte pasient og deres pårørende – og å dekke nettopp deres behov. Vise dem respekt. Det gjelder både det medisinske, men også det rent mellommenneskelige, sier Olsen.

– For meg handler det om å se hele mennesket – og ikke bare sykdommen. Å kunne gi dem et nødvendig pusterom.

På Kreftsenteret er det nettopp rom for å bli sett – og hørt. Kreftlegene og sykepleierne tar seg god tid med den enkelte pasient. Når selve behandlingen med immunterapi foregår – ved infusjon – er det maks tre pasienter som behandles om gangen.

– Infusjonen tar kun rundt 45 minutter, og da sitter praten løst. Da snakker pasientene både med meg og med hverandre, og deler alt i fra tanker om diagnosen til kakeoppskrifter og bilder av barn og barnebarn. Noen ønsker å være helt åpne og snakke om absolutt alt, mens andre vil kanskje sitte mest å lytte, eller bare snakke om hverdagslige ting.

– Noen gleder seg

Linda er hun du tar de store samtalene med. Hun du kan snakke med om livet. Og døden. Men hun er også en du kan le med:

– Hos oss er det så mye smil og latter … mye humor! Jeg har til og med pasienter som sier at de gleder seg til å komme inn til behandlingen.

– De gleder seg!?

Våre pasienter har vært gjennom en fryktelig tøff reise –  både fysisk og psykisk. Mange har gjennomgått harde cellegiftkurer og mange runder i helsevesenet, forklarer Olsen. 

– Så de er takknemlige for at de nå kan bruke mindre tid på selve behandlingen, og også at de får ha det godt under behandlingen. De får sitte i gode stoler, og kan lene seg tilbake med kaffe, te, twist – og gode samtaler.  

Ikke minst gir immunterapi langt færre alvorlige bivirkninger enn cellegift:

– Det gjør det lettere for pasienten å kunne leve et fullverdig liv, også mens behandlingen pågår. Også handler det selvfølgelig om at behandlingen gir dem håp.

Et tett team

Ved Kreftsenteret jobber Olsen i et lite og tett team. Det kommer pasientene til gode, mener hun.

–  Jeg er veldig takknemlig for at jeg får jobbe med – og lære av – så faglig dyktige kreftleger som Marius Normann og Jan Oldenburg. De er fremoverlente og holder seg løpende oppdatert på den medisinske utviklingen, samtidig som de prioriterer en-til-en kontakten med pasientene.

Som kreftsykepleier tilbyr også Linda egne konsultasjoner utenom immunterapien  – en lengre samtale hvor pasienter kan få hjelp med de vanskelige spørsmålene – og tankene som kverner i hodet: om alt i fra hvordan man kan takle senskader og et endret kroppsbilde, til hvordan de pårørende påvirkes av sykdommen.

– Kreftpasienter opplever ofte at de må være den være sterke og støttende for sine nærmeste. For mange blir det svært tungt og altoppslukende. Da er det viktig at de har noen til å veilede dem, og hjelpe dem med å sortere tankene, sier Olsen.

– Ikke minst er det viktig å gi pasientene god informasjon om vanlige senskader etter kreftbehandling, og hvordan man kan leve med dem. Heldigvis er det nå også økt fokus på dette, blant annet takket være Kreftforeningens arbeid.

– Fremskritt og lovende resultater

Kreftsenteret merker stadig sterkere pågang fra kreftsyke som ønsker å prøve nye behandlingsformer. Selv om forskningen på immunterapi går svært raskt fremover, og medisinen blir aktuell for stadig flere kreftformer, må kreftlegene også gi pasienter avslag. Det kan være tøft.

– Dagens immunterapi virker dessverre ikke på alle, men vi vi ser absolutt gode og lovende resultater, sier Olsen, som mange av våre pasienter har nytt svært godt av – og som i dag er friske. Ingenting er hyggeligere enn pasienter vinner kampen mot kreften og som sender hilsener til oss etter endt behandling.

– Er det dager hvor du tenker at du gjerne skulle jobbet med noe annet, noe mindre alvorlig?

– Nei, snarere tvert i mot. Pasientene mine er det som gir meg positivt påfyll i hverdagen. For meg er det ikke tvil: Jeg har verdens beste jobb.