Kategorier Kreft, Kvinnens helse

Denne maskinen har gjort det enklere å oppdage brystkreft

For enkelte kvinner kan ny 3D-mammografi berge liv.

Det forskes stadig på hvordan man kan oppdage flere tilfeller av brystkreft på et tidlig stadium, og en av de nyeste metodene på feltet kalles tomosyntese.

Dette er en videreutvikling av ordinær mammografi, hvor man tar to bilder og får fremstilt et tverrsnitt av brystet. Ved tomosyntese, eller 3D-mammografi som det kalles på folkemunne, tas det isteden en serie snittbilder som settes sammen til et tredimensjonalt bilde av hele brystet.

– For pasienten er selve undersøkelsen tilnærmet lik som vanlig mammografi. Forskjellen er at denne nye maskinen har et røntgenrør som beveger seg i en bue over brystet mens det tas flere bilder fra ulike vinkler, forklarer Gunnar Kullmann.

Han er radiolog og fagansvarlig for brystdiagnostikk hos Aleris, og har jobbet med tematikken i en årrekke.

– Med denne metoden får vi frem flere detaljer i bildene, og det gjør det enklere for oss som skal tolke dem å oppdage avvik.

Les også: Er mammografi flaut, vondt og skummelt?

Øker treffsikkerheten med 30 prosent

Til tross for at 3D-mammografi er en relativt nyutviklet metode, har den allerede vist gode resultater.

I 2013 la forskere ved Oslo universitetssykehus frem resultater som viste at tomosyntese påviste ca. 30 prosent flere svulster i brystet enn vanlig mammografi – og dette funnet har senere blitt bekreftet i flere andre uavhengige studier.

– Dette er en betydelig bedring av diagnostikken. Hele poenget med mammografi, er jo å finne kreft på et tidlig tidspunkt, for jo tidligere vi oppdager det, desto enklere er det å behandle, sier Kullmann.

Hos pasienter som får oppdaget brystkreft så tidlig at svulsten er mindre enn 2 centimeter, og det ikke er spredning til lymfeknutene, ser man 100 prosent overlevelse.

Man vet også at kvinner som følger det organiserte screening-programmet i Norge har 43 prosent lavere dødelighet av brystkreft enn dem som ikke møter til mammografiundersøkelse.

– Dette understreker viktigheten av å fange opp sykdommen tidlig, og det er nettopp det 3D-metoden skal hjelpe til med, fastslår eksperten.

Tuftet på tett brystvev

3D-mammografi er spesielt effektiv på én gruppe kvinner – nemlig dem som har tett brystvev.

– Hos kvinner med svært tett brystvev overser man annenhver svulst med ordinær mammografi. Samtidig vet man at kvinner med tett brystvev er ekstra utsatt for å bli rammet av brystkreft.

Tett brystvev, som vil si melkekjertler og bindevev, vil se hvitt eller lysegrått ut på mammografibildene, mens fettvev fremstår som svart eller mørkegrått.

Grunnen til at det er vanskeligere å oppdage en svulst hos kvinner med tett brystvev, er at også en svulst vil vise seg på bildene som en hvit skygge – slik at det kan være vanskelig å skille ut kreftkulen fra det vanlige brystvevet.

– Hos kvinner med lite brystvev og mye fettvev overser vi uansett ingenting med tradisjonell mammografi. Derfor er det i hovedsak kvinner med tett brystvev som kan hente gevinst av den nye 3D-metoden, forklarer radiologen, og fortsetter:

– Dette gjelder særlig kvinner med tett brystvev som går til rutineundersøkelser via det offentlige mammografiprogrammet. Har man symptomer og går til en klinisk mammografi, tar man nemlig alltid en ultralyd i tillegg, og da er man bedre rustet til å fange opp sykdom.

Kullmann forklarer at det ikke er sånn at man selv kan kjenne om ens egne bryster har tett kjertelvev eller om de er mer fettrike.

– Det kan bare avgjøres sikkert med en mammografi, men noen indikasjoner finnes det. For eksempel opplever kvinner med tett brystvev ofte sykliske forandringer i brystene, forteller han.

Ta mistanken på alvor

Aleris er det eneste private helseforetaket i landet som tilbyr 3D-mammografi.

– Ettersom det finnes både ulike typer bryster og ulike symptomer og indikasjoner, avgjør legen hvilken metode det er mest hensiktsmessig å benytte seg av, forklarer Kullmann.

Han oppfordrer alle som har mistanke om sykdom i brystet til å bestille en brystundersøkelse – enten det dreier seg om symptomer som en kul, væske fra brystet eller inndragning av brystvorten, eller andre indikasjoner, som familiær belastning for brystkreft.

– Det er viktig å poengtere at de fleste kvinner som er redde for brystkreft ikke har sykdommen. Men nettopp for at man skal slippe å gå og bekymre seg uten grunn, er det så viktig å få en avklaring.

 

Les mer om brystdiagnostik hos Aleris.

Dette er tomosyntese

Digital bryst-tomosyntese (DBT) er et relativt nyutviklet verktøy for å avdekke brystkreft. Metoden skiller seg fra vanlig mammografi ved at den delen av røntgenapparatet som tar bilder beveger seg i en bue over brystet mens det tas en serie med bilder. Deretter blir informasjonen fra bildene sendt til en datamaskin hvor det lages tredimensjonale bilder av hele brystet.

Resultater fra studier viser at metoden er bedre egnet enn vanlig mammografi for å oppdage små svulster hos kvinner med tett brystvev, samt at bruken av tomosyntese fører til at færre kvinner kalles tilbake for tilleggsundersøkelser etter screening.

I praksis foregår undersøkelsen likt som vanlig mammografi, og undersøkelsen innebærer ikke større stråledose enn ved vanlig digital mammografi.