Kategorier Kvinnens helse, Mannens helse, OvervektStikkord ,

BMI: Det ultimate målet?

Når det er snakk om vekt i forbindelse med helse, er BMI et begrep som stadig dukker opp. Det er et tall som gir en indikasjon på om du er undervektig, normalvektig, overvektig, eller sykelig overvektig.

BMI’en din regnes ut på bakgrunn av din vekt og høyde. Hvis du for eksempel er 1,75 meter høy og veier 75 kg, så ser ditt BMI-regnestykke slik ut: 75 / (1.75 * 1.75) = 24.49 

Hvis dette hadde vært deg, hadde du akkurat vært innenfor det som regnes som normalvektig.

Dette er de forskjellige kategoriene, satt av Verdens Helseorganisasjon (WHO):

 

BMI Vektstatus
0-18,4 Undervektig
18,5-24,9 Normalvektig
25-29,9 Overvektig
30-34,9 Fedme klasse I
35-39,9 Fedme klasse II
40- Fedme klasse III

 

Hvis du vil regne ut din egen BMI, kan du gjøre det på vår kalkulator her.

Hvor mye plass du tar i verden

En god del vil oppleve at den kategorien de havner i på BMI-skalaen ikke stemmer overens med hvordan de opplever egen helse.

Kanskje du er en sprek person som trener fem ganger i uka, men så har du likevel en BMI på 26. Du er altså per definisjon overvektig. Det kan jo ikke stemme?

– BMI står for «body mass index», eller kroppsmasseindeks på norsk. Det er rett og slett et regnestykke som sier noe om hvor stor fysisk masse du har. Hvor mye plass du tar i verden, sier kliniskernæringsfysiolog ved Aleris Overvektsklinikk, Kristiane Hjelkrem.

Klinisk ernæringsfysiolog ved Aleris, Kristiane Hjelkrem.

– På et individuelt nivå kan nok ikke BMI si alt om helsa di, men ser man på grupper av mennesker, så har BMI tett sammenheng med helse.

Forskning på sykdomsforekomst

Ifølge WHO er BMI-kategoriene satt opp som et overslag over den generelle befolkningen, og det er i fedmekategoriene folk flest kan begynne å utvikle sykdommer og helseproblemer som følge av vekten.

Det kan være snakk om muskel- og skjelettplager på grunn av belastning, hjerte- og karsykdommer, diabetes, høyt blodtrykk, søvnapné, hormonforstyrrelser, urinlekkasje og nedsatt fertilitet.

Kategoriene er med andre ord basert på forskning på sykdomsforekomst, og kan sees på som en standard å gå ut fra for å vurdere en persons overvekt og helsetilstand.

Likevel understreker Hjelkrem at BMI’en ikke gir noe fasitsvar på hvordan det står til med helsa.

– BMI tar for eksempel ikke hensyn til kjønn eller kroppssammensetning. En veltrent person med mye muskelmasse kan ha samme BMI som en utrent person med lavere muskelmasse og mye høyere andel fett på kroppen.

I tillegg tar ikke BMI-tallet hensyn til hvordan du er bygget.

– Noen har en skjelettramme som er sped, andre er brede og kraftige. Det har betydning for hvordan kroppen ser ut og hvilken BMI som er normal for akkurat deg..

Liv- og hoftevidde også viktig

Hjelkrem omtaler derfor BMI som en god inngangsport til å vurdere om noen er overvektige og bør vurdere vektreduksjon eller en slankeoperasjon (kun ved BMI over 30). Samtidig forklarer hun at det er langt flere faktorer som også må vurderes før man kan konkludere med hvilken helsetilstand en person egentlig har, og hvilke tiltak som er nødvendige.

Blant annet må også både liv- og hoftevidde måles. Sammenhengen mellom disse kan si mer om hvordan kroppen din er satt sammen, og om du står i fare for å utvikle sykdommer.

Norsk Helseinformatikk anbefaler at livvidden hos kvinner er mindre enn 80 prosent av hoftevidden, og livvidden hos menn er mindre enn 90 prosent av hoftevidden.

At livvidden ikke bør være for stor er fordi det fettet som lagres i buken har stor betydning for helsa di, da dette påvirker både blodsukker og kolesterolverdier. Fettet på for eksempel hofte, lår og rumpe er ikke like farlig.

– Så for å vurdere om noen er overvektige og i behov av hjelp fra oss på Aleris Overvekstklinikk, ser vi på BMI, så vel som livvidde og hoftevidde. I tillegg vurderer vi helsen deres for øvrig og ser på eventuelle følgelidelser av overvekt, sier Hjelkrem.

Godt grunnlag for refleksjon

Hjelkrem forteller at mange blir overrasket og kanskje til og med litt såret over å finne ut at de har en BMI som tilsier at de er overvektige.

– Men at du har en høy BMI gjør deg ikke til noe dårligere menneske. Og det er absolutt ikke alle i overvektkategorien som har dårlig helse, sier hun.

Likevel mener hun at det å vite sin BMI gir et godt grunnlag til å reflektere over sitt eget kosthold og aktivitetsnivå. Er det noe du kan gjøre for å optimalisere helsen din? Eller opplever du deg egentlig frisk og rask og fornøyd, BMI’en til tross?

– Er du i tvil, gå til legen for en helsekontroll og en samtale, oppfordrer Hjelkrem.

Lurer du på noe mer om helse og vekt? Her finner du mer informasjon om Aleris Overvektsklinikk.